Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden voor een OCMW-tussenkomst in de medische kosten:

  • je bent behoeftig
  • je dient een steunaanvraag in
  • andere voorwaarden

Je bent behoeftig

Om vast te stellen of je behoeftig bent, doet het OCMW een sociaal onderzoek en stelt het een sociaal verslag op.

Het OCMW mag zich initieel baseren op de gegevens van de sociale dienst van het ziekenhuis, maar het OCMW moet op basis van eigen sociaal onderzoek een eigen beslissing nemen.

Je dient een steunaanvraag in

Je kan een steunaanvraag indienen:

  • door je persoonlijk aan te melden bij het OCMW
  • via de sociale dienst van een verpleeginstelling. Die bezorgt een door de hulpvrager ondertekende steunaanvraag aan het OCMW. In MediPrima-dossiers geldt het door de hulpvrager ondertekende 'Bijlage 2 - Sociaal onderzoek in geval van dringende zorgen of dringende opname' als steunaanvraag. 

Andere voorwaarden

Er zijn andere voorwaarden die specifiek zijn aan de verblijfssituatie van de hulpvrager.

Bij wijze van voorbeeld twee verblijfssituaties die vaak voorkomen:

  • Unieburgers: je bent uitgesloten van maatschappelijke dienstverlening gedurende de eerste 3 maanden na de aflevering van de bijlage 19, maar niet van dringende medische hulp
  • Mensen zonder wettig verblijf: je moet een attest van ‘dringende medische hulp’ voorleggen

Meer weten over de terugbetaling van medische kosten per verblijfssituatie?

Wie betaalt welke medische kosten van een Unieburger?

Wie betaalt welke medische kosten bij onwettig verblijf?

Extra informatie