Er is medische overmacht wanneer je:

  • omwille van medische redenen
  • in de absolute onmogelijkheid verkeert
  • om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten

De ‘absolute onmogelijkheid’ is de ‘onmogelijkheid om een adequate verzorging te krijgen in je land van herkomst of het land dat de betrokkene dient terug te nemen’ (Grondwettelijk Hof 21 december 2005, nr. 194/2005). Volgens het Hof van Cassatie moet hiervoor nagegaan worden of je in je herkomstland effectief toegang hebt tot de noodzakelijke zorgen (Hof van Cassatie nr. S.15.0041.F van 15 februari 2016).

De OCMW’s moeten deze rechtspraak toepassen om financiële steun toe te kennen. Dit gebeurt echter niet altijd.

In de memorie van toelichting van de Opvangwet staat een verwijzing naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 1999. Daarom wordt soms een verlenging van de opvang om medische redenen toegestaan.

Ook als een beroep hangende is bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen een 9ter-weigeringsbeslissing van DVZ, kent het OCMW soms financiële steun toe op basis van medische overmacht.(Lees meer hierover in ons nieuwsbericht ‘OCMW-steun en bijlage 35 tijdens beroep tegen 9ter-weigering?’)

De criteria van medische overmacht voor OCMW-steun lijken sterk op die van medische regularisatie (9ter). Als de arbeidsrechtbank oordeelt dat je in een situatie van medische overmacht bent, dan kan dit zeker een positief element zijn voor je aanvraag om medische regularisatie.

Extra informatie