Derdelands toeristen of studenten die naar België willen komen, hebben vaak een verbintenis tot tenlasteneming nodig om een visum te bekomen. Het is meestal een familielid of kennis die "borg" staat en zich als garant tegenover de Belgische staat verbindt om de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring te dragen. Krijgt het OCMW een hulpvraag van de derdelander, dan kan zij doorverwijzen naar de garant of de kosten erop verhalen.

Als je als toerist naar België komt met een visum voor een kort verblijf, dan is het mogelijk dat je een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) hebt. Een borgsteller of garant ondertekent voor jou de verbintenis tot tenlasteneming. Kijk goed na of de tenlasteneming voor kort verblijf niet beëindigd is.

Ook als student met een studentenvisum is het mogelijk dat je een verbintenis tot tenlasteneming hebt (bijlage 32).

OCMW verwijst door naar de garant

Als je bij het OCMW aanklopt voor steun, dan verwijst het OCMW je eerst door naar de garant.

Het OCMW kan alleen doorverwijzen tijdens de geldigheidsduur van de tenlasteneming.

Het OCMW mag niet doorverwijzen als dat de menselijke waardigheid van de garant in het gedrang zou brengen. Bij de beoordeling houdt het OCMW rekening met de middelen die de garant voorlegde om zijn kredietwaardigheid te bewijzen

OCMW verhaalt kosten op de garant

Als het OCMW tussenkomt, dan kan het nadien nog altijd de kosten op de garant verhalen. Zowel de kosten van verblijf als de medische kosten.

Het OCMW kan alleen verhalen op de garant die een verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf (bijlage 3bis) ondertekent. Dus niet op de garant die een verbintenis tot tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32) ondertekent. De garant voor een derdelands student stelt zich niet borg ten aanzien van het OCMW. Het OCMW kan de steun die het aan een student geeft, niet terugvorderen van de garant.

Kosten van verblijf

Als je om financiële steun vraagt, dan kan het OCMW je doorverwijzen naar je garant.

Medische kosten

De garant moet de niet-verzekerde medische kosten van de hulpvrager betalen.

Het OCMW kan zich niet onttrekken aan haar wettelijke verplichtingen op basis van het bestaan van een tenlasteneming. Zo kan het OCMW niet weigeren tussen te komen door te verwijzen naar de garant die een verbintenis tot tenlasteneming aangegaan heeft voor de betrokken vreemdeling. Zij is wel gerechtigd om de kosten te recuperen van de garant.

Hoe ga je na of er een tenlasteneming getekend is?

De controle van de verbintenis tot tenlasteneming is moeilijk. Er is geen centrale databank waar de autoriteiten je tenlasteneming kunnen consulteren.

In de praktijk controleren de Belgische autoriteiten zelden de verbintenis tot tenlasteneming bij niet-visumplichtige toeristen.

Je kan een verbintenis tot tenlasteneming van een derdelands toerist verifiëren bij de Dienst Vreemdelingenzaken:

  • bij kort verblijf: bijlage 3 bis: koen.callaert@ibz.fgov.be – tel. 02/488.86.30 (Nederlandstalig)
  • bij kort verblijf: bijlage 3 bis : martine.mercier@ibz.fgov.be - tel. 02/488.86.04 (Franstalig) 
  • bij lang verblijf: bijlage 32: jo.engelen@ibz.fgov.be  – tel. 02/488.87.16 (Nederlandstalig) 
  • bij lang verblijf: bijlage 32: bernard.baillieux@ibz.fgov.be  – tel. 02/488.86.79 (Franstalig)

Als een OCMW in het kader van een sociaal onderzoek nagaat of er een garant is, moet de maatschappelijk werker deze e-mail aan DVZ en het eventuele antwoord in het sociaal dossier bewaren.

In geval van een hulpvraag voor de betaling van medische kosten gaat het OCMW na of er een tenlasteneming is, indien de hulpvrager visumplichtig is en het visum minder dan twee jaar geleden werd afgeleverd.

Het OCMW vraagt naam en contactgegevens van de garant op en gaat na of de garant in staat en bereid is de medische kosten ten laste te nemen. Het OCMW moet de gegevens nooit navragen als de hulpvrager een asielprocedure lopende heeft. Ook niet als hij zonder visum naar België is gekomen.

Extra informatie