Als je als vreemdeling geen recht hebt op de publieke ziekteverzekering, dan kan je zelf een privéziekteverzekering sluiten voor de dekking van je medische kosten.

Soms is het verstandig dat je als garant, ook borgsteller genoemd, zo’n privéziekteverzekering aangaat. Die privéziekteverzekering dekt dan de kosten van de persoon voor wie je een tenlasteneming ondertekent.

In sommige situaties verwacht de Dienst Vreemdelingenzaken dat je een bewijs van ziekteverzekering overmaakt. Het is mogelijk dat je dat bewijs alleen kan leveren met een privéziekteverkering.

Een privéziekteverzekering dekt geen ziektes, gebreken of risico’s waar je al aan lijdt bij het afsluiten van de polis. Dat geldt ook voor de opvolging van de zwangerschap en bevalling.

Sommige Belgische verzekeringsmaatschappijen bieden privéziekteverzekeringen aan. Je kan de verzekering zelf ondertekenen of laten ondertekenen door de borgsteller. 

Mensen zonder publieke ziekteverzekering moeten vaak lang zoeken naar een privéziekteverzekering die tussenkomt voor de medische kosten.

Bij wijze van uitzondering verwijzen we dan ook naar deze commerciële initiatieven. Aarzel niet ons uw ervaringen te delen.

Enkele contacten

Axa 'Welcome to Schengen' reisverzekering

 

AIG Verzekeringen: Foreigners Plan

AIG Contact Team
Pleinlaan 11, 1050 Brussel
+32 2 739 96 20
Fax +32 2 740 05 31
contact.be@aig.com 

www.aig.be 

 

Mapfre assistencia - bvba Hint
+32 2 238 14 05
travel@mapfreassistance.be 

Extra informatie