Wie is verplicht, wie is vrijgesteld?

Als derdelands toerist (niet-EU) uit een visumplichtig land, moet je meestal een reisverzekering voorleggen om een visum te krijgen. Toeristen uit niet-visumplichtige landen moeten geen reisverzekering sluiten, maar nemen vaak uit eigen initiatief een reisverzekering.

Familieleden van Unieburgers mogen niet verplicht worden om een reisverzekering te hebben wanneer ze voor kort verblijf naar België komen. Wanneer ze met een visum type C met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning naar België willen komen is een reisverzekering wel vereist (artikel 6 van de Richtlijn 2004/38/EG over het vrij verkeer van Unieburgers en hun familieleden).

Dit geldt ook voor wie met een diplomatiek paspoort naar België komt.

De ambassade of het consulaat kan een vrijstelling van reisverzekering toestaan. Dan komt de vermelding ‘geen verzekering vereist’ op de visumsticker in het paspoort. Een vrijstelling kan in de volgende situaties:

 • Je beroepssituatie veronderstelt voldoende verzekeringsdekking (bijvoorbeeld bij zakenvisum).
 • In het kader van de consulaire samenwerking blijkt dat het onmogelijk is om een verzekering te krijgen.
 • De vrijstelling is nuttig omwille van de binnenlandse, buitenlandse of ontwikkelingspolitiek. Of om andere openbare belangen te dienen.

Aan welke voorwaarden moet de verzekering voldoen?

De Dienst Vreemdelingenzaken verwacht 2 zaken van een reisverzekering:

 • De verzekering dekt de volgende uitgaven:
  • repatriëring om medische redenen
  • dringende medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis
  • overlijden
 • Er is een minimumdekking van 30.000 euro

Wat dekt deze betalingsregeling?

De polis van de reisverzekering vermeldt de medische kosten die de verzekeringsmaatschappij terugbetaalt en hoe terugbetaling plaatsvindt. De meeste reisverzekeringen sluiten de ziekten waaraan je al lijdt en zwangerschap uit.

Meestal geldt een reisverzekering voor medische bijstand alleen voor de duur van je toeristenverblijf (maximum 3 maanden). Soms is je reisverzekering toch langer geldig dan de termijn van kort verblijf.

Neem contact op met infovisa@diplobel.fed.be om te weten of er een reisverzekering nodig is en wat de inhoud is. Of voor klachten.

Waar afsluiten?

Je sluit de verzekering af in je herkomstland. Uitzonderlijk kan je de verzekering elders sluiten, bijvoorbeeld in het land waar de borgsteller (garant of tenlastenemer) woont. Vraag bij je bevoegde diplomatieke of consulaire post welke verzekeringsmaatschappijen worden aanvaard.

Wanneer moet het OCMW de medische reisverzekering nagaan voor de betaling van medische kosten?

Het OCMW onderzoekt in het kader van het sociaal onderzoek voor de betaling van medische kosten of de hulpvrager een reisverzekering voor medische bijstand heeft.

Als de hulpvrager een visumplichtige derdelander is en een reisverzekering heeft zal het OCMW vragen om de reisverzekering aan te spreken voor de medische kosten.

De hulpvrager of het OCMW kan bij de FOD Buitenlandse Zaken navragen met welke instantie de reisverzekering is afgesloten, om contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. Contact opnemen met de FOD Buitenlandse zaken kan via infovisa@diplobel.fed.be.

Soms is de visumplichtige vrijgesteld van de reisverzekering. Die informatie is soms in de visumsticker van het paspoort terug te vinden. Als de vrijstelling kan bewezen worden met bijvoorbeeld een visumsticker, dan kan het OCMW de medische kosten bij behoeftigheid terugvorderen bij de POD MI.

Als de hulpvrager niet-visumplichtig is, kan hij toch nog op eigen initiatief een reisverzekering afsluiten. Dan vraagt het OCMW om eerst de verzekering aan te spreken voor ze zelf tussenkomt.

De FOD Buitenlandse zaken gaat niet na of een Unieburger een reisverzekering heeft.

Extra informatie