Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale polis)

Soms is een derde persoon aansprakelijk voor je medische kosten. Als een derde persoon, zijn gezinsleden, of zijn huisdieren schade aanrichten, dan is die derde persoon aansprakelijk. En moet hij je medische kosten vergoeden.

Vaak sloot die derde persoon een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale polis) met een verzekeringsmaatschappij. Dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de medische kosten. Een familiale polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid in het privéleven van de derde aansprakelijke. Het bedrag van de schadeloosstelling is vaak beperkt en wordt in het contract vastgelegd.

Een familiale polis is niet wettelijk verplicht. Als de derde aansprakelijke geen familiale polis heeft, dan kan de rechtbank hem persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade. Hij moet dan zelf je medische kosten vergoeden.

Naast een familiale polis zijn er een aantal specifieke verzekeringen die de derde aansprakelijk ook kan aanspreken.

Arbeidsongevallenverzekering

Bij een arbeidsongeval is de werkgever aansprakelijk. Ook bij zwartwerk of als je onwettig in België verblijft. Het Fonds voor arbeidsongevallen komt tussen voor de medische kosten, de inkomensderving, enz.

Elke werkgever is verplicht om zijn personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Een arbeidsongevallenverzekering vergoedt de lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval tijdens de werkuren, maar ook op weg van en naar het werk.

In de praktijk duurt het soms lang vooraleer de derde aansprakelijke effectief veroordeeld wordt. In afwachting kan je je tot het OCMW wenden. 

Vind meer informatie en hulp bij de procedure bij het OCMW op de website Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten

Autoverzekering

Een autoverzekering betaalt de schade aan derden die door het verzekerde voertuig is veroorzaakt.

Een autoverzekering is wettelijk verplicht in België om de slachtoffers van een verkeersongeval te beschermen.  

Schoolverzekering

Scholen hebben geen volledige verzekeringsplicht. Toch hebben ze in de praktijk meestal een uitgebreide polis, zodat leerlingen tegen ongevallen verzekerd zijn, zowel op school als op weg van en naar de school.

Verzekering bij vrijwilligerswerk

Organisaties zijn verplicht om voor hun vrijwilligers een verzekering beperkte aansprakelijkheid af te sluiten die ongevallen dekt, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als op weg van en naar de plaats van de activiteit.

Organisaties kunnen ook een verzekering voor de lichamelijke schade afsluiten voor de schade die een vrijwilliger oploopt tijdens zijn  vrijwilligerswerk.

  • Voor vrijwilligers die zich kunnen aansluiten bij een ziekenfonds in België, komt het ziekenfonds eerst tussen.
    Een extra privé-ongevallendekking kan de aanvullende medische kosten betalen.
  • Voor vrijwilligers die geen publieke ziekteverzekering in België hebben, is er geen tussenkomst vanuit het ziekenfonds.
    Als slachtoffer betaal je normaal gezien alle medische kosten zelf.
    Dit kan vermeden worden als de organisatie waarbij je vrijwilligerswerk verricht tegen een meerprijs een speciale polis afsluit.
    Zo kunnen vrijwilligers die geen ziekteverzekering hebben tegen een meerprijs ook voor alle medische kosten verzekerd worden. 

Wie kan zich aansluiten bij een ziekenfonds in België? 

Verzekering van de vereniging

De meeste verenigingen sluiten een polis af voor hun leden. Wie lidgeld betaalt voor een vereniging is vaak ook verzekerd voor schade ten gevolge van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging.

Het is aangewezen om de polis van deze verzekeringen goed na te lezen. De meeste verzekeringen betalen enkel het gedeelte dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald. Dat betekent maar een beperkte terugbetaling voor de vreemdeling die geen publieke ziekteverzekering heeft.

Alleen bij een ongeval waarbij de tegenpartij aansprakelijk is, kunnen hoe dan ook alle medische kosten gerecupereerd worden, zelfs als het slachtoffer geen ziekteverzekering heeft. Dat is ook zo bij arbeidsongevallen.

Extra informatie