Als gezinshereniger kan je meestal aansluiten bij de Belgische publieke ziekteverzekering.

Soms heb je recht op tussenkomst van een publieke ziekteverzekering in het buitenland.

Soms heb je een privéziekteverzekering die kan tussenkomen.

Kies jouw situatie:

Publieke ziekteverzekering in België

Als kandidaat-gezinshereniger kan je meestal aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België als 'persoon ten laste' van de gerechtigde die je vervoegt. Dit is mogelijk van zodra je een bijlage 19 of bijlage 19ter hebt. 

Mogelijks kan je aansluiten bij de publieke ziekteverzekering op basis van een andere hoedanigheid.

Van zodra je je elektronische vreemdelingenkaart hebt, kan je op basis van dit verblijfsdocument aansluiten bij de publieke ziekteverzekering als gerechtigde.

Publieke ziekteverzekering in het herkomstland

Als Unieburger of als gezinslid met een bijlage 19 heb je vaak een publieke ziekteverzekering in een EU-land. Ga na of die tussenkomt voor de medische kosten in België. De betaling of terugbetaling van de medische en farmaceutische kosten is ook afhankelijk van het type van medische zorg en of het om geplande of ongeplande zorgen gaat.

Als derdelander kan je navraag doen bij je publieke ziekteverzekering in het buitenland. De buitenlandse ziekteverzekering komt heel uitzonderlijk tussen voor medische kosten van derdelanders. Vaak is de ziekteverzekering niet meer geldig, of komt die niet tussen omdat de verordening je verblijf niet als een ‘tijdelijk verblijf’ in België beschouwt.

Zodra er een recht op een Belgische ziekteverzekering is, vervalt de tussenkomst van de buitenlandse ziekteverzekering.

Privéziekteverzekering

Soms moet je voor je gezinshereniging een privéziekteverzekering afsluiten. Dat moet als je als kandidaat-gezinshereniger een bewijs van ziekteverzekering moet voorleggen en dit niet op een andere manier kan.

Tenlasteneming garant

Als je met een visum 'kort verblijf' naar België kwam, heeft een garant soms een tenlasteneming ondertekend. Deze garant kan ook aangesproken worden voor je medische kosten.

De tenlasteneming wordt beëindigd wanneer de vreemdeling voor wie ze werd aangegaan op basis van zijn procedure gezinshereniging een attest van immatriculatie krijgt.

Extra informatie