De regeling verschilt naargelang je aanvraag om humanitaire regularisatie (9bis) nog lopende is, of je reeds een positieve beslissing ten gronde kreeg.

Kies jouw situatie:

Vóór toekenning van je humanitaire regularisatie (9bis)

Je sociale rechten hangen af van de vraag of je de aanvraag indient vanuit wettig of vanuit onwettig verblijf. Die sociale rechten bepalen hoe je medische kosten worden betaald.

Aanvraag vanuit onwettig verblijf

Soms heb je recht op OCMW-steun, in de vorm van

  • dringende medische hulp  
  • maatschappelijke dienstverlening
  • (verlengde) materiële opvang

Indien je recht hebt op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, dan heb je ook recht op een OCMW-tussenkomst voor de medische kosten, bij behoeftigheid. Die situatie doet zich uitzonderlijk voor, bijvoorbeeld bij medisch onverwijderbaren. Het gaat dan over medische situaties waardoor de betrokken vreemdeling niet naar zijn land van herkomst of een ander veilig derdeland kan terugkeren of naar zo’n land uitgewezen kan worden. Welke concrete medische situaties dat zijn, bepaalt de arbeidsrechtbank geval per geval rekening houdend met de ernst van de medische problematiek en de situatie in het herkomstland. Concreet kunnen medisch onverwijderbaren hun recht op maatschappelijke dienstverlening gaan afdwingen ofwel via de arbeidsrechtbank ofwel via een verlengd bevel om medische redenen. Hier lees je meer.

Indien je geen recht hebt op maatschappelijke dienstverlening, dan heb je vaak wel recht op dringende medische hulp, bij behoeftigheid. Die situatie doet zich meestal voor.

Als je recht hebt op materiële opvang, dan geeft of betaalt de steuninstantie je medische zorg. Het kan gaan over de volgende steuninstanties:

Aanvraag vanuit wettig verblijf

Bij een aanvraag vanuit wettig verblijf, bepaalt je verblijfsrecht hoe je medische kosten betaald worden.

Na toekenning van je humanitaire regularisatie (9bis)

Je hebt recht op een publieke ziekteverzekering in België. Om aan te sluiten bij de publieke ziekteverzekering hoef je niet te wachten tot je je elektronische A kaart hebt. Je bijlage 15 en de 9bis-beslissing volstaan.

Bij behoeftigheid komt het OCMW tussen voor zaken die je ziekteverzekering niet terugbetaalt, in het kader van maatschappelijke dienstverlening.

Extra informatie