De regeling verschilt naargelang je aanvraag om medische regularisatie (9ter) nog loopt, DVZ ze ontvankelijk verklaarde, of je reeds een positieve beslissing ten gronde kreeg.

Kies jouw situatie:

Vóór ontvankelijkverklaring medische regularisatie (9ter)

Je sociale rechten hangen af van de vraag of je de aanvraag indient vanuit wettig of vanuit onwettig verblijf. Die sociale rechten bepalen hoe je medische kosten worden betaald.

Aanvraag vanuit onwettig verblijf

Soms heb je recht op

  • maatschappelijke dienstverlening van het OCMW
  • (verlengde) materiële opvang

Bij medische overmacht heb je recht op financiële of materiële steun, in de vorm van maatschappelijke dienstverlening of verlengde materiële opvang. Soms krijg je spontaan een verlenging van je materiële opvang. Soms moet je de steun bij de arbeidsrechtbank afdwingen.

Als je recht hebt op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, dan komt het OCMW tussen voor de medische kosten bij behoeftigheid. Die situatie doet zich uitzonderlijk voor.

Als je recht hebt op materiële opvang, dan geeft of betaalt de steuninstantie je medische zorg. Het kan gaan over de volgende steuninstanties:

Heb je geen recht op maatschappelijke dienstverlening, noch op (verlengde) materiële opvang,  dan heb je meestal recht op dringende medische hulp waarvoor het OCMW tussenkomt bij behoeftigheid. Die situatie doet zich meestal voor.

Aanvraag vanuit wettig verblijf

Als je een verblijfsrecht hebt op basis van een andere verblijfsprocedure, bepaalt dat verblijfsrecht hoe je medische kosten betaald worden.

Na ontvankelijkverklaring en vóór gegrondverklaring medische regularisatie (9ter)

Welke instantie de medische kosten betaalt is afhankelijk van je sociale rechten, namelijk of je recht hebt op

  • maatschappelijke dienstverlening van het OCMW
  • (verlengde) materiële opvang

Als je recht hebt op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, dan heb je recht op een tussenkomst in de medische kosten van het OCMW bij behoeftigheid. Het OCMW kan je niet meer doorverwijzen naar de garant die een tenlasteneming ondertekende.

Als je recht hebt op (verlengde) materiële opvang, dan wordt je medische zorg gegeven of betaald door de structuur die je opvangt. Dat is het OCMW of Fedasil.

Je kan geen publieke ziekteverzekering in België bekomen in de hoedanigheid van ingeschrevene in het Rijksregister op basis van je attest van immatriculatie (AI). Misschien kan je je wel aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België op basis van een andere hoedanigheid. Bijvoorbeeld als echtgenoot ten laste.

Hoewel je niet louter op basis van je verblijfsrecht kan aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België, krijg je wel een uitnodiging van het Vlaams Zorgfonds om bij te dragen tot de Vlaamse Zorgverzekering. Dit omdat je in het vreemdelingenregister staat. Iedereen die in het vreemdelingenregister staat moet bijdragen, ook zij die geen ziekteverzekering hebben. Dat is een hiaat in de wetgeving. Soms komt het OCMW tussen in de bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering.

Na gegrondverklaring medische regularisatie (9ter)

Je kan aansluiten bij een publieke ziekteverzekering in België. Je hoeft niet te wachten tot je je elektronische A kaart hebt. Je bijlage 15 en de DVZ-beslissing volstaan.

Bij behoeftigheid komt het OCMW tussen voor zaken die je ziekteverzekering niet betaalt, bijvoorbeeld het remgeld en andere kosten.

Extra informatie