Als je geen wettig verblijf hebt, dan heb je meestal recht op ‘dringende medische hulp’.

Soms is je ziekte zo ernstig dat je naast medische zorg ook nood hebt aan financiële of materiële steun. Bij een ernstige ziekte kan je onder bepaalde voorwaarden ook een verblijfsrecht krijgen via een medische regularisatie.

Kies jouw situatie:

Dringende medische hulp

Verblijf je hier onwettig en geniet je geen materiële opvang? Dan heb je recht op dringende medische hulp als je behoeftig bent. 

Het recht op dringende medische hulp is ruimer dan je zou vermoeden. 

Medische zorg bij materiële opvang

Heb je recht op materiële opvang? Dan geeft of betaalt de steuninstantie je medische zorg. Het kan gaan over de volgende steuninstanties:

Andere mogelijke betalingsregelingen voor medische kosten

Ga ook na of geen andere instantie dient tussen te komen voor je medische kosten. Ook het OCMW zal in het sociaal onderzoek nagaan of je beroep kan doen op één van de volgende betalingsregelingen.

Publieke ziekteverzekering in België

Afhankelijk van je hoedanigheid kan je aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België. Mogelijks heb je nog recht op tussenkomst van de publieke ziekteverzekering indien je voorheen was aangesloten, op basis van het uitlooprecht.

Tenlasteneming door een garant

Als je als derdelands toerist of student naar België bent gekomen, kijk dan na of je een tenlasteneming door een garant hebt.

Publieke ziekteverzekering in het buitenland

Als je een geldige publieke ziekteverzekering hebt in het buitenland, ga dan na of de ziekteverzekering tussenkomt voor je medische kosten in België.

Reisverzekering voor medische bijstand

Als je als toerist naar België komt en je geraakt in onwettig verblijf omdat je langer blijft dan toegestaan, dan kijk je best je reisverzekering voor medische bijstand na.

Als toerist moet je soms een reisverzekering voor medische bijstand sluiten om een visum te krijgen.

Privéziekteverzekering

Soms heb jij of je garant een privéziekteverzekering afgesloten.

Derde aansprakelijke voor ziekte of ongeval

Als er sprake is van aansprakelijkheid van een derde voor ziekte of ongeval, dan betaalt de verzekering van de aansprakelijke derde de medische kosten terug.  

Het kan gaan over een arbeidsongevallenverzekering, schoolverzekering, autoverzekering,…

Extra informatie