Als arbeidsmigrant woon en werk je in België. Meestal heb je een Belgische ziekteverzekering.

Als grensarbeider werk je in België, maar woon je in de buurlanden. Voor een grensarbeider gelden andere regels.

Publieke ziekteverzekering in België

Als arbeidsmigrant in België, kan je aansluiten bij een Belgische ziekteverzekering op basis van je werk. Vaak kan je dit ook op basis van je elektronische A, B, of C kaart.

OCMW komt tussen voor de medische kosten

Als je behoeftig bent, kan het OCMW tussenkomen in een deel van je medische kosten, in het kader van maatschappelijke dienstverlening. Vreemdelingen die steun krijgen van het OCMW hebben ook sommige voordelen in de ziekteverzekering.

Als je geen recht hebt op maatschappelijke dienstverlening, heb je in bepaalde gevallen recht op dringende medische hulp, ondanks je legaal verblijf.  

Derde aansprakelijke voor ziekte of ongeval

Als er sprake is van aansprakelijkheid van een derde voor ziekte of ongeval, dan betaalt de verzekering van de aansprakelijke derde de medische kosten terug.  

Het kan gaan over een arbeidsongevallenverzekering, schoolverzekering, autoverzekering… 

Extra informatie