Als derdelands toerist moet je zelf voorzorgen nemen voor medische zorg tijdens je verblijf in België. Soms legt de wet die voorzorgen op. Ze moeten beletten dat je als toerist bij ziekte of ongeval ten laste valt van de Belgische Staat. De wetgeving is verschillend naargelang je visumplichtig bent of niet.

Kies jouw situatie:

Reisverzekering voor medische bijstand

Als visumplichtige toerist moet je meestal een reisverzekering voor medische bijstand afsluiten. Soms ben je vrijgesteld.

Als niet-visumplichtige toerist kan je op eigen initiatief een reisverzekering afsluiten.

De reisverzekering voor medische bijstand komt tussen voor bepaalde medische kosten.

Tenlasteneming door een garant

Als toerist uit een derde land moet je over voldoende bestaansmiddelen beschikken om naar België te komen.

Als je niet over voldoende eigen bestaansmiddelen beschikt, dan wordt een tenlasteneming door een garant gevraagd. De garant staat borg voor je zolang de tenlasteneming geldig is. Het OCMW kan de garant aanspreken voor de medische kosten.

Als je voldoende bestaansmiddelen kan voorleggen, dan wordt geen tenlasteneming gevraagd.

Publieke ziekteverzekering in het buitenland

Het je een geldige publieke ziekteverzekering in het buitenland? Dan is het van belang om na te gaan of die tussenkomt voor de medische kosten tijdens je kort verblijf in België. Voor een tussenkomst is een samenwerkingsakkoord met België nodig. België sloot dit met:

  • Zwitserland
  • Noorwegen
  • IJsland
  • Liechtenstein
  • Algerije
  • Bosnië-Herzegovina
  • Macedonië
  • Montenegro
  • Servië 
  • Turkije  

De buitenlandse ziekteverzekering van een derdelander komt uitzonderlijk tussen in zijn medische kosten.

Derde aansprakelijke voor ziekte of ongeval

Als een derde aansprakelijk is voor je ziekte of ongeval, dan betaalt de verzekering van de aansprakelijke derde de medische kosten terug.  

Het kan gaan over een arbeidsongevallenverzekering, schoolverzekering, autoverzekering…

OCMW-tussenkomst in de medische kosten

Alleen in uitzonderlijke gevallen heb je als derdelands toerist recht op dringende medische zorg van het OCMW. 

Extra informatie