Als grensarbeider heb je naast het recht op medische zorg in het EU-land waar je woont, ook recht op zorg in het land waar je werkt, bijvoorbeeld België.

Dat geldt ook voor het gezinslid van de grensarbeider. Er is een uitzondering voor het gezinslid dat afkomstig is van een land dat op de bijlage van de Toepassingsverordening 987/2009 vermeld staat. In dat geval heb je geen recht op medische zorg in het land waar de persoon die het recht opent, werkt. Ga dan na of er een bilateraal akkoord bestaat die dat recht toekent.

Wil je van de regeling gebruik maken? Dan moet je je eerst inschrijven bij de verzekeringsinstelling van je woonstaat. Je moet een formulier voorleggen dat bewijst dat je recht hebt op medische zorg voor de rekening van de andere lidstaat. De bevoegde verzekeringsinstelling levert dit formulier af.

Wanneer je in België werkt en er zorg nodig hebt, dan moet je de volgende documenten voorleggen:

  • Ben je zelf de verzekerde: het formulier E.106 of het document S1 
  • Ben je een gezinslid van de verzekerde én woon je in een andere lidstaat dan de verzekerde: het formulier E.109 of het document S1
Extra informatie