Als slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel heb je tijdens je procedure recht op medische zorg betaald door het OCMW, als je behoeftig bent. Wanneer je tijdens je procedure in een gespecialiseerd opvangcentrum verblijft, begeleidt dit centrum je bij je steunvraag bij het OCMW.

Soms kan je ook aansluiten bij de Belgische publieke ziekteverzekering.

OCMW komt tussen voor de medische kosten

Heb je recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, dan komt het OCMW waarschijnlijk ook tussen in je medische kosten. Zelfs wanneer je in een gespecialiseerd opvangcentrum verblijft.

Vooraleer het OCMW tussenkomt zal het eerst nagaan of je behoeftig bent.

Publieke ziekteverzekering in België

Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel kan je vaak aansluiten bij de  ziekteverzekering op basis van werk, je verblijfsdocument of een andere hoedanigheid. 

Extra informatie