Zowel Unieburgers als derdelanders moeten een ziekteverzekering hebben om een verblijf als student te verkrijgen. Je kan meestal aansluiten bij de Belgische publieke ziekteverzekering. 

Bij behoeftigheid kan het OCMW tussenkomen als je voldoet aan de voorwaarden voor maatschappelijke dienstverlening.

Kies je situatie:

Publieke ziekteverzekering in België

Als student kan je meestal aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België op basis van verschillende hoedanigheden.

Publieke ziekteverzekering in het buitenland

Als je een geldige publieke ziekteverzekering hebt in het buitenland, ga dan na of die tussenkomt voor de medische kosten in België. Voor een tussenkomst is een samenwerkingsakkoord met België nodig. De buitenlandse ziekteverzekering komt heel uitzonderlijk tussen voor medische kosten van derdelanders.

Vaak is de ziekteverzekering in het buitenland niet meer geldig. Of komt die niet tussen omdat de verordening je verblijf niet als een ‘tijdelijk verblijf’ in België beschouwt.

Tenlasteneming door de garant

Als je met een studentenvisum naar België kwam, dan heeft een garant waarschijnlijk een tenlasteneming ondertekend voor een derdelands student. Deze garant engageert zich om je medische kosten op zich te nemen voor een periode van minstens 1 academiejaar.

Het OCMW kan je vragen om eerst de garant aan te spreken voor het betalen van je medische kosten.

De garant voor een studentenvisum stelt zich alleen borg ten aanzien van de Belgische staat, niet ten aanzien van het OCMW. Het OCMW kan de medische kosten dus niet terugvorderen van de garant. Dat is anders dan voor wie bijvoorbeeld als toerist naar België komt. 

Privéziekteverzekering

Soms heb jij of je garant een privéziekteverzekering afgesloten.

OCMW-tussenkomst in de medische kosten

Het OCMW kan tussenkomen in de medische kosten, in het kader van maatschappelijke dienstverlening bij behoeftigheid.

Een OCMW-tussenkomst kan gevolgen hebben voor je verblijf in België. Dit geldt niet voor een tussenkomst in de medische kosten.

Derde aansprakelijke voor ziekte of ongeval

Als er sprake is van aansprakelijkheid van een derde voor ziekte of ongeval, dan betaalt de verzekering van de aansprakelijke derde de medische kosten terug.  

Het kan gaan over een arbeidsongevallenverzekering, schoolverzekering, autoverzekering,…

Extra informatie