Een Unieburger krijgt een bijlage 19.

Een gezinslid van een Unieburger of een Belg, dat zelf Unieburger is, krijgt een bijlage 19 na aanvraag gezinshereniging. 

Een gezinslid van een Unieburger of een Belg, dat zelf derdelander is, krijgt een bijlage 19ter na aanvraag gezinsherening.

De hoedanigheid waaronder je gezinshereniging aanvroeg, zal een invloed hebben op de betalingsinstantie waarop je beroep kan doen.

Kies jouw situatie:

 • Publieke ziekteverzekering in het buitenland
 • Publieke ziekteverzekering in België
 • Privéziekteverzekering
 • OCMW-tussenkomst

Publieke ziekteverzekering in het buitenland

Als Unieburger of als gezinslid met een bijlage 19 heb je vaak, niet altijd, een publieke ziekteverzekering in een EU-land. Ga dan na of die tussenkomt voor de medische kosten in België.

Als gezinslid met een bijlage 19ter kan je navraag doen bij je publieke ziekteverzekering in het buitenland. De buitenlandse ziekteverzekering komt heel uitzonderlijk tussen voor medische kosten van derdelanders. Vaak is de ziekteverzekering niet meer geldig. Of komt die niet tussen omdat de verordening je verblijf niet als een ‘tijdelijk verblijf’ in België beschouwt.

Zodra er een recht op een Belgische ziekteverzekering is, vervalt de tussenkomst van de buitenlandse ziekteverzekering.

Publieke ziekteverzekering in België

Als gezinslid met een bijlage 19 of een bijlage 19ter kan je meestal aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België, vaak als 'persoon ten laste' van de Unieburger met een bijlage 19 of de Belg.

Je kan je ook inschrijven als gerechtigde op basis van tewerkstelling of als student hoger onderwijs.

Zodra er een recht op een Belgische ziekteverzekering is, vervalt de tussenkomst van de buitenlandse ziekteverzekering.

Privéziekteverzekering

Sommige Unieburgers of hun gezinsleden met een bijlage 19 of een bijlage 19ter moeten bewijzen dat ze een ziekteverzekering hebben. Vaak is dat een privéziekteverzekering.

Het gaat om:

 • niet-actieve Unieburgers met eigen bestaansmiddelen, en hun gezinsleden
 • Unieburger-studenten

Als je niet kan bewijzen dat je snel een recht op Belgische ziekteverzekering kan hebben, dan moet je een bewijs van privéziekteverzekering of buitenlandse ziekteverzekering voorleggen.

Een privéziekteverzekering dekt meestal geen bestaande ziekten of kosten verbonden aan zwangerschap en geldt vaak maar voor korte duur.

OCMW-tussenkomst

Als Unieburger met een bijlage 19 en als gezinslid met een bijlage 19 of bijlage 19ter, ben je soms uitgesloten van een tussenkomst voor medische kosten in het kader van maatschappelijke dienstverlening tijdens de eerste 3 maanden van je verblijf. Dit met uitzondering van dringende medische hulp. Na 3 maanden heb je wel recht op maatschappelijke dienstverlening, waaronder een OCMW-tussenkomst in de medische kosten, als je aan de voorwaarden voldoet. 

Geen OCMW-tussenkomst voor medische kosten tijdens de eerste 3 maanden

Je hebt recht op dringende medische hulp als andere betalingsregelingen de medische kosten niet of onvoldoende dekken.

Je wordt uitgesloten van een OCMW-tussenkomst in de medische kosten in het kader van maatschappelijke dienstverlening tijdens de eerste drie maanden van je verblijf, als je tot één van de volgende groepen behoort:

 • Je bent Unieburger.
 • Je bent een gezinslid dat een Unieburger vervoegt.
 • Je bent een gezinslid dat een Belg vervoegt.

Uitzondering : deze uitsluiting geldt niet wanneer je

 • als werknemer of zelfstandige een verblijfsrecht bekwam
 • een werknemer of zelfstandige als gezinslid vervoegt. 

Dan heb je wel recht op maatschappelijke dienstverlening.

De termijn loopt vanaf de afgifte van de bijlage 19 of de bijlage 19ter. Uitzonderlijk wordt er geen bijlage 19 of bijlage 19ter afgegeven en krijg je onmiddellijk een E kaart of F kaart. In dat geval loopt de termijn vanaf de afgifte van de E kaart of  F kaart.

OCMW-tussenkomst voor medische kosten mogelijk na 3 maanden

Je hebt recht op maatschappelijke dienstverlening, waaronder een OCMW-tussenkomst voor de medische kosten na de eerste drie maanden. Je moet voldoen aan de voorwaarden voor maatschappelijke dienstverlening.

De periode van 3 maanden loopt vanaf de aflevering van de bijlage 19 of de bijlage 19ter. Als je vooraf geen bijlage 19 of 19ter kreeg, loopt ze vanaf de afgifte van de E of F kaart.

Ben je werkzoekende Unieburger of een gezinslid van een werkzoekende Unieburger, dan geldt de volgende uitzonderingssituatie:

 • Heb je een bijlage 19 of 19ter? Dan heb je geen recht op maatschappelijke dienstverlening, enkel op dringende medische hulp.
 • Heb je een elektronische E kaart of een F kaart ? Dan heb je geen recht op OCMW-tussenkomst in de medische kosten omdat je geen recht hebt op maatschappelijke dienstverlening. Je hebt wel recht op dringende medische hulp. Je kan ook recht hebben op maatschappelijke integratie.
 • Heb je een elektronische E+ kaart of een elektronische F+ kaart? Dan heb je wel recht op OCMW-tussenkomst in de medische kosten. Je heb recht op aanvullende maatschappelijke dienstverlening, dus inclusief medische zorg.
Extra informatie