Als Unieburger-toerist moet je voorzorgen nemen voor eventueel noodzakelijke medische zorg tijdens je verblijf in België. Het OCMW komt alleen tussen wanneer er geen andere betalingsmogelijkheden zijn.

Publieke ziekteverzekering in het herkomstland

Meestal heb je als Unieburger-toerist een publieke ziekteverzekering in je EU-land.

De (terug-)betaling van de medische en farmaceutische kosten is afhankelijk van het type medische zorg.

Reisverzekering of privéziekteverzekering

Als Unieburger-toerist moet je geen privéziekteverzekering of reisverzekering voor medische bijstand voorleggen. Maar het is altijd mogelijk dat je uit eigen beweging een verzekering afsluit.

De  FOD Buitenlandse Zaken kan niet nagaan of er een reisverzekering is afgesloten voor Unieburgers.

Derde aansprakelijke voor ziekte of ongeval

Als er sprake is van aansprakelijkheid van een derde voor ziekte of ongeval, dan betaalt de verzekering van de aansprakelijke derde de medische kosten terug.  

Het kan gaan over een arbeidsongevallenverzekering, schoolverzekering, autoverzekering,…

OCMW-tussenkomst

Alleen in uitzonderlijke gevallen heb je als Unieburger-toerist recht op dringende medische zorg van het OCMW. 

Extra informatie