Stel:

  • Je krijgt gezinsbijslag in België, en
  • je krijgt ook gezinsbijslag in het buitenland.

Heb je dan recht op gezinsbijslag in beide landen?

De algemene regel is dat je Belgische gezinsbijslag niet volledig kan combineren met een buitenlandse gezinsbijslag. De Belgische gezinsbijslag zal verminderd worden met het bedrag van de buitenlandse bijslag.

Binnen de Europese Unie zijn er regels die bepalen welk EU-land bevoegd is om gezinsbijslag te betalen. Gezinsbijslag ontvangen uit meerdere de lidstaten is toegestaan. Maar, de lidstaat die volgens het EU-recht bevoegd is kan de gezinsbijslag wel verminderen met de bijslag die je hebt ontvangen van het ander EU-land.

 

Extra informatie