De woonplaats van het rechtgevend kind in Vlaanderen of Brussel bepaalt welk gezinsbijslagstelsel van toepassing is. Klik daarom op de correcte bovenstaande pagina om te kijken of een kind het recht heeft op gezinsbijslag. U vindt daar meer informatie over de overgangssituaties, waar de federale gezinsbijslagreglementering nog relevant is. Die reglementering kan u hier terugvinden.

  • Gewone gezinsbijslag

    Opgelet: onderstaande info is enkel nog van toepassing in overgangssituaties. U vindt meer info op de pagina's betreffende de gezinsbijslag in Vlaanderen of Brussel.  

  • Gewaarborgde gezinsbijslag

    Opgelet: onderstaande info is enkel nog van toepassing in overgangssituaties. U vindt meer info op de pagina's betreffende de gezinsbijslag in Vlaanderen of Brussel.