Als je je kan aansluiten bij een ziekenfonds, dan heb je als vreemdeling in België recht op ziekteverzekering.

 • Aansluiten bij een ziekenfonds in België

  Om recht te hebben op de publieke ziekteverzekering, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je krijgt toegang tot de Belgische ziekteverzekering door bij een ziekenfonds aan te sluiten als rechthebbende of als persoon ten laste.

 • Bijdragen, tegemoetkomingen en voordelen

  De verplichte, publieke ziekteverzekering wordt onder meer gefinancierd door sociale zekerheidsbijdragen en persoonlijke bijdragen. De meeste ziekenfondsen bieden een aanvullend pakket van verzekeringen, diensten en voordelen aan waar je lidgeld voor betaalt. In bepaalde gevallen heb je recht op verhoogde tegemoetkomingen voor ziektekosten of op een derde betalersregeling.

 • Toekenning, verlenging en behoud van recht op ziekteverzekering

  Hoe kent je ziekenfonds het recht op ziekteverzekering toe? Hoe verlengt je ziekenfonds dit recht? ?In welke gevallen kan je het recht op ziekteverzekering behouden? 

 • Een ISI+ kaart voor wie ziekteverzekering heeft, maar geen eID

  Als je in orde bent met je ziekteverzekering, maar geen elektronische vreemdelingenkaart of ander eID hebt, krijg je een ISI+ kaart.

Extra informatie