Ben je minstens 65 jaar oud en ben je verminderd zelfredzaam? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Het bedrag van de tegemoetkoming varieert naargelang je graad van zelfredzaamheid en je gezinsinkomen, met een maximum van 606 euro per maand.

De tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met verschillende andere tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld de intregratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming. 

Dit zijn enkele specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op het zorgbudget voor ouderen. De voorwaarden die gelden voor alle pijlers van de Vlaamse sociale bescherming, waarvan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood er één is, vind je hier

 

Extra informatie