Als je een handicap hebt, jonger bent dan 65 jaar en een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning kan aantonen, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming. Het zorgbudget voor personen met een handicap is voorzien om je nood aan niet-medische hulp en dienstverlening te betalen.

De tegemoetkoming bedraagt 300 euro per maand.

De tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met verschillende andere tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld het persoonlijk assistentiebudget.

Dit zijn enkele specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op het zorgbudget voor personen met een handicap. De voorwaarden die gelden voor alle pijlers van de Vlaamse sociale bescherming, waarvan het zorgbudget voor personen met een handicap er één is, vind je hier

Extra informatie