Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, is een tegemoetkoming voor de kosten van niet-medische hulp- en dienstverlening aan personen die getroffen zijn door een langdurig ernstig verminderde zelfredzaamheid. Als je voldoet aan de voorwaarden, betaalt je zorgkas jou een maandelijks forfaitair bedrag van 130 euro. De tegemoetkoming wordt in bepaalde gevallen automatisch toegekend.

Hieronder bespreken we enkele specfieke voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op dit zorgbudget. De voorwaarden die gelden voor alle pijlers van de Vlaamse sociale bescherming, waarvan het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden er één is, vind je hier

Zwaar zorgbehoevend omwille van een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen

Je moet lijden aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen en daardoor zwaar zorgbehoevend zijn. Je zorgbehoefte kan je bewijzen door

  • een verblijfsattest, als je verblijft in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis in Vlaanderen of Brussel of een gelijkgestelde residentiële voorziening.
  • een geldig attest dat je zorgbehoefte attesteert (bv. van je ziekenfonds, gezinszorg…) als je thuis woont.

Geen recht op een andere vergoeding

Als je al recht heb op een andere vergoeding voor gelijkaardige hulp, is het mogelijk dat je deze niet kan cumuleren met de tegemoetkoming voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je als meerderjarige een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap krijgt, of als minderjarige een persoonlijk assistentiebudget.

 

Extra informatie