Wie kan een beroep doen op een sociaal tolk of vertaler?

De reguliere sociale en openbare dienstverlening.
 

Met welk doel?

Communiceren met anderstalige cliënten.
 

Overzicht diensten en sectoren

 • Openbare dienstverlening: OCMW, stedelijke dienst,…
 • Tewerkstelling: VDAB, RVA,…
 • Gezondheidszorg: ziekenhuis, revalidatiecentrum,…
 • Geestelijke gezondheidszorg: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis,…
 • Onderwijs: school, CLB,…
 • Gezin en maatschappelijk welzijn: CAW, Kind & Gezin, bijzondere jeugdbijstand, samenlevingsopbouw,…
 • Sociale huisvesting: sociaal verhuurkantoor, sociaal huisvestingsmaatschappij,…
 • Integratie en inburgering
 • Opvang asielzoekers: asielcentrum Fedasil, asielcentrum Rode Kruis,…
 • Juridische sector: strafinstelling, justitiehuis,… (Niet: gerechtstolken)
 • Preventie en veiligheid: politie,…
 • Sociaal-culturele sector: zelforganisatie, volksontwikkeling,…
   

Is sociaal tolken en vertalen een efficiënte oplossing voor jouw voorziening of dienst?

Hoe verloopt de samenwerking? Waar kan je terecht? Wat zijn de aandachtspunten?

> Download onze afsprakennota

> Sluit een samenwerkingsovereenkomst met ons af

 

Extra informatie