Hoeveel kost een tolkopdracht?

  • 8 euro voor het eerste uur tolken (forfaitair bedrag).
  • 2 euro voor elk begonnen kwartier vanaf het tweede uur.
  • Vervoerskosten: 0,33 euro per km (max. 150 km) of de werkelijke kost van het openbaar vervoer.

Wachttijden maken deel uit van de tolkprestatie en worden ook aangerekend. Eventuele subsidies voor sociaal tolkopdrachten worden op lokaal niveau geregeld. Neem contact op met het stads- of gemeentebestuur om na te gaan of er subsidies bestaan voor jouw dienst.

Kan ik een opdracht annuleren?

  • Een tijdige annulering (voor 10 uur op de werkdag voor de uitvoerdatum) is kosteloos.
  • Een laattijdige annulering (na 10 uur op de werkdag voor de uitvoerdatum of de dag zelf): annulatiekost van 8 euro + vervoerskosten indien de tolk al onderweg was.
    Mail de prestatiefiche ingevuld en ondertekend binnen vijf werkdagen naar STV@integratie-inburgering.be.

Contacteer ons voor een annulatie via het online webportaal of via STV@integratie-inburgering.be. Dit kan enkel tijdens de openingsuren van onze dienst.

 

Extra informatie