Wat is het verschil tussen telefoontolken en tolken ter plaatse?

Telefoontolken: de tolk brengt de boodschap over via de telefoon

Tolken ter plaatse: de tolk is fysiek aanwezig bij het gesprek

 

Wanneer kiezen voor telefoontolken?

Telefoontolken is heel geschikt voor:

 • korte of informatieve gesprekken van maximum 30 minuten;
 • gesprekken die emotioneel niet zwaar beladen zijn;
 • gesprekken tijdens dewelke geen documenten worden besproken.

Telefoontolken wordt ook gebruikt als 'vangnet': het wordt ingezet als er geen tolk ter plaatse beschikbaar is in je regio.

Voor- of nadelen:

 • De telefoontolk is heel snel inzetbaar want hij/zij hoeft zich niet te verplaatsen.
 • De telefoontolk ziet de sprekers niet. Hij/zij is daardoor anoniemer.
 • De non-verbale communicatie valt weg. Dat kan het vlot verloop van het gesprek bemoeilijken.
 • Het gesprek kan gehinderd worden door technische complicaties. De telefoon moet worden doorgegeven, er zijn storingen op de lijn, er zijn hinderlijke achtergrondgeluiden, mensen praten niet duidelijk of luid genoeg.

 

Wanneer kiezen voor een tolk ter plaatse?

Tolken ter plaatse is de beste keuze in de volgende gevallen:

 • Bij langere of emotionele gesprekken, zoals een bemiddeling of een begeleiding.
 • Wanneer de non-verbale communicatie erg belangrijk is voor het gesprek.
 • Wanneer er documenten gebruikt worden.
 • Wanneer er gelijktijdig voor meer dan twee personen getolkt wordt.

  

Extra informatie