Participatie, comfort, kwaliteit

 • Participatie en integratie: je maakt je voorziening of dienst toegankelijker. Iedereen kan er gebruik van maken.
 • Comfort: iedereen kan in zijn moedertaal spreken. Bij administratieve procedures, gesprekken over persoonlijke problemen of in medische contexten is dat essentieel. Dit maakt het mogelijk om probleemloos en zonder extra stress alle nuances overbrengen.
 • Kwaliteit.

Kwaliteit staat centraal

 1. De sociaal tolken brengen je boodschap volledig, getrouw en neutraal over.
 2. De sociaal tolken hebben een uitstekende kennis van het Nederlands en de vreemde taal. Ze worden getest en gecertificeerd voor elke taal waarin ze werken.
 3. We hebben de taal die u zoekt. We werken ook in talen die niet in de reguliere vertaler-tolkopleidingen worden gegeven. Denk maar aan Berbers of Vietnamees.
 4. De sociaal tolken en vertalers leven een deontologische code na.
 5. De sociaal tolken zijn technisch getraind voor hun vak, ze volgden lessen notitietechniek en geheugentraining.
 6. De sociaal tolken zijn vertrouwd met uw sector. Ze kennen het jargon van de verschillende sociale voorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Ze zijn ook vertrouwd met de doelgroep tot wie u zich richt.
 7. Kwaliteitsopvolging. Elke sociaal tolk is verbonden aan een sociaal tolkdienst. Die doet aan kwaliteitsopvolging.

 

Waarom is sociaal tolken de beste keuze?

Er zijn nog andere manieren om met anderstaligen in gesprek te gaan, maar die gaan gepaard met moeilijkheden. Ondanks de goede bedoelingen van de gesprekspartners kan het gesprek mislopen.

De gelegenheidstolk

Een gelegenheidstolk is geen professional, maar vaak een kennis of familielid van de cliënt/patiënt.

Wat kan er misgaan?

 • Hij/zij tolkt niet alles of de boodschap raakt vervormd;
 • De tolk antwoordt in de plaats van de cliënt/patiënt;
 • De tolk speelt achteraf belangrijke informatie door.

Een gesprek met gebaren of in eenvoudig Nederlands

Wat kan er misgaan?

 • Veel informatie gaat verloren;
 • Een complexe boodschap kan je vaak niet volledig overbrengen;
 • Gebaren kunnen een verschillende betekenis hebben.

Een gesprek in een contacttaal

Je gebruikt een taal die jij en je gesprekpartner beheersen, maar die voor geen van beiden de moedertaal is.

Wat kan er misgaan?

 • De gesprekspartners kunnen zich niet genuanceerd uitdrukken.
 • Veel zaken blijven onduidelijk of de boodschap wordt verkeerd begrepen.

Intercultureel bemiddelaars

Hulpverlener en cliënt zijn vaak niet vertrouwd met elkaars leefwereld en cultuur. Soms hindert dat de hulp- en dienstverstrekking.

Voor dergelijke situaties bestaan er intercultureel bemiddelaars.

Wat is het verschil met sociaal tolken? Een intercultureel bemiddelaar neemt actief deel aan het gesprek en probeert sociaal-culturele verschillen te verduidelijken.

 

Extra informatie