Tolken kan op twee manieren gebeuren:

  • consecutief (opeenvolgend);
  • simultaan (gelijktijdig).

Sociaal tolken gebeurt vrijwel altijd consecutief.
 

Consecutief tolken

De tolk luistert naar wat de spreker zegt en maakt aantekeningen. Zodra de spreker zijn boodschap heeft afgerond, brengt de tolk die boodschap over in de andere taal.

 

Simultaan tolken

De tolk brengt de boodschap vrijwel gelijktijdig met de spreker over in de andere taal.

Een variant van simultaan tolken is fluistertolken.

Als er uitzonderlijk simultaan getolkt wordt bij het sociaal tolken, zal de sociaal tolk fluistertolken.

Let wel, een sociaal tolk is niet getest op fluistertolken.

 

Extra informatie