Een aantal sociaal vertaaldiensten biedt ook beëdigde vertalingen aan.

Alle sociaal vertalers zijn gecertificeerd, maar ze zijn niet allemaal beëdigd.

Heb je wel een beëdigde en gelegaliseerde vertaling nodig? Lees hieronder de vier dingen die je moet weten over beëdigde en gelegaliseerde vertalingen.

1. Is een beëdigde vertaling kwalitatiever?

Beëdiging zegt niets over de kwaliteit van een vertaling. De vertaler heeft een eed afgelegd, maar heeft niet noodzakelijk een extra opleiding genoten of extra examens afgelegd.

Eventuele kwaliteitseisen voor beëdigde vertalers verschillen per gerechtelijk arrondissement.

2. Wanneer heb je een beëdigde vertaling nodig?

Je hebt een beëdigde vertaling enkel nodig als de wetgeving of de procedure dat vereist.

3. Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is uitgevoerd door een beëdigd vertaler. Dat is een vertaler die een eed heeft afgelegd voor een Rechtbank van Eerste Aanleg in een of meer gerechtelijke arrondissementen in België.

De beëdigd vertaler vertaalt officiële documenten en voorziet ze van zijn stempel, zijn handtekening en een verklaring van eensluidendheid.

4. Wat is legalisatie?

De procedure waarbij een bevoegde autoriteit de echtheid bevestigt van een handtekening op een document – in dit geval die van de beëdigd vertaler. De legalisatie gebeurt op de rechtbank waar de vertaler beëdigd is.

 

Extra informatie