Algemeen: participatie, comfort, kwaliteit

 • Participatie en integratie: je maakt je voorziening of dienst toegankelijker. Iedereen kan er gebruik van maken.
 • Comfort: iedereen kan zijn moedertaal blijven gebruiken. Bij administratieve procedures, gesprekken over persoonlijke problemen of in medische contexten is dat essentieel. Dit maakt het mogelijk om probleemloos en zonder extra stress alle nuances overbrengen.
 • Kwaliteit.

Kwaliteit staat centraal

 1. De sociaal vertalers brengen je boodschap volledig, getrouw en neutraal over.
 2. De sociaal vertalers hebben een uitstekende kennis van het Nederlands en de vreemde taal. Ze worden getest en gecertificeerd voor elke taal(richting) waarin ze werken.
 3. Wij hebben de taal die u zoekt. We werken ook in talen die niet in de reguliere vertaler-tolkopleidingen worden gegeven. Denk maar aan Farsi of Vietnamees.
 4. De sociaal vertalers leven een deontologische code na.
 5. De sociaal vertalers zijn technisch getraind voor hun vak. Ze beheersen vertaalstrategieën (brontaalgericht of doeltaalgericht).
 6. De sociaal vertalers zijn vertrouwd met uw sector. Ze kennen het jargon van de verschillende sociale voorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Ze zijn ook vertrouwd met de doelgroep tot wie u zich richt.
 7. Kwaliteitsopvolging. Elke sociaal vertaler is verbonden aan een sociaal vertaaldienst. Die doet aan kwaliteitsopvolging.

Sociaal vertalen versus andere schriftelijke communicatievormen

Er zijn nog andere manieren dan sociaal vertalen om teksten voor je dienst te laten vertalen. Maar deze gaan steeds gepaard met moeilijkheden.

Een gelegenheidsvertaler

Een gelegenheidsvertaler is geen specialist.

Wat kan er misgaan, ondanks alle goede bedoelingen?

 • Hij/zij kent een van beide talen (Nederlands of de vreemde taal) misschien niet goed genoeg;
 • Hij/zij heeft een goede mondelinge talenkennis, maar vertaalt schriftelijk niet correct of niet nauwkeurig;
 • Een gelegenheidsvertaler is niet altijd discreet.

Pictogrammen en stripverhalen

Boodschappen in beelden omzetten werkt vaak heel goed. Voor eenvoudige boodschappen althans.

Opgelet: mensen uit andere culturen zijn niet altijd vertrouwd met pictogrammen en stripverhalen. Ze kunnen bijvoorbeeld een andere (bij)betekenis geven aan sommige beelden.

Een commercieel vertaler

Bij commercieel vertalen is de dienstverlening gericht op winst voor het bedrijf in kwestie. Bij sociaal vertalen zet men in op maatschappelijke winst.

Ook heel wat commercieel vertalers leveren uiteraard kwaliteit, maar achter elke sociaal vertaler staat een sociaal vertaaldienst die waakt over de kwaliteit van de vertaling.

 • Participatie en integratie: je maakt je voorziening of dienst toegankelijker. Iedereen kan er gebruik van maken.
 • Comfort: iedereen kan in zijn moedertaal spreken. Bij administratieve procedures, gesprekken over persoonlijke problemen of in medische contexten is dat essentieel. Dit maakt het mogelijk om probleemloos en zonder extra stress alle nuances overbrengen.
 • Kwaliteit.

 

Extra informatie