Gecertificeerde sociaal tolken en vertalers voeren de sociaal tolk- en vertaalopdrachten uit.

Wie zijn de tolken?

Sociaal tolken zijn vrijwilligers of zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Ze zijn minstens 18 jaar oud. Er werken zowel mannelijke als vrouwelijke tolken in de sociale sector. Om de privacy van onze tolken te beschermen geven we geen naam of andere gegevens door van de tolk. Sociaal tolken zijn onafhankelijk en mogen een opdracht weigeren. Sociaal tolken mogen een opdracht staken indien er een deontologisch conflict ontstaat.

Sociaal tolken hebben minstens een B2-niveau Nederlands en volgden een opleidingstraject sociaal tolken van de dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering. De sociaal tolken gaan akkoord met de afsprakennota en de deontologische code voor tolken en leven die na. Onze sociaal tolken staan garant voor kwaliteit.

Wie zijn de vertalers?

Sociaal vertalers zijn zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Ze zijn minstens 18 jaar oud. Om de privacy van onze vertalers te beschermen geven we geen naam of andere gegevens door van de vertaler. Sociaal vertalers zijn onafhankelijk en mogen een opdracht weigeren.

Sociaal vertalers hebben minstens een B2-niveau Nederlands en volgden het opleidingstraject sociaal vertalen van de dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering. De sociaal vertalers gaan akkoord met de afsprakennota en de deontologische code voor vertalers en leven die na. Onze vertalers zijn gecertificeerd en staan garant voor kwaliteit.

  

Extra informatie