Wat is (sociaal) tolken?

Wat is tolken?

Een mondelinge boodschap getrouw en volledig omzetten van een brontaal in een doeltaal.

Wat is sociaal tolken?

Sociaal tolken gebeurt in opdracht van een voorziening of overheid / een hulpverlener of ambtenaar.

Wat zijn de doelstellingen van sociaal tolken?

Sociaal tolken heeft twee hoofddoelstellingen:

 • Iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, toegang geven tot sociale en openbare dienst- en hulpverlening.
 • Iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, in staat stellen zijn rechten uit te oefenen en zijn plichten na te komen.

De sociaal tolk volgt een deontologische code. De code omschrijft hoe de tolk het best handelt. Bovendien biedt de code het beroep en de tolk bescherming.

Welke diensten verleent een sociaal tolk?

Er bestaan twee vormen van sociaal tolken:

 • Telefoontolken: het gesprek tussen de opdrachtgever en de anderstalige cliënt(en) wordt getolkt via de telefoon.
 • Tolken ter plaatse: de sociaal tolk is fysiek aanwezig bij het gesprek tussen de opdrachtgever en de anderstalige cliënt(en).

Wat is sociaal tolken NIET?

De volgende tolkprestaties worden niet beschouwd als sociaal tolken:

 • Tolkprestaties die rechtstreeks worden aangeboden aan een anderstalige cliënt, ook al zijn deze gratis of worden ze aangeboden aan een sociaal tarief.
 • Tolkprestaties door gelegenheidstolken. Dit zijn niet-opgeleide tolken (vaak vrienden, bekenden, familie van de anderstalige cliënt).
  Waarom is dit geen sociaal tolken?
  • er kan geen kwaliteit gegarandeerd worden;
  • er geldt geen beroepsgeheim.
 • Tolkprestaties door zakelijke tolken of conferentietolken.  Zij tolken tegen betaling voor privépersonen of commerciële bedrijven. Dit gebeurt meestal op vergaderingen of congressen.
 • Tolkprestaties voor de politie, een onderzoeksrechter of de rechtbank. Dit tolkwerk valt onder de noemer gerechtstolken, waarvoor andere regels en afspraken gelden.
 • Tolkwerk voor kandidaat-vluchtelingen in opdracht van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit heet namelijk asieltolken.
 • Tolkprestaties in het kader van interculturele bemiddeling of gezinsondersteuning. Bemiddelaars of gezinsondersteuners werken vaak in dezelfde werkomgevingen als de sociaal tolken. Ze tolken regelmatig, maar ze hebben ook de opdracht om de anderstalige cliënt en de hulpverlener bij te staan met advies. Ze begeleiden de cliënt soms ook individueel.

 

Extra informatie