Wat is (sociaal) vertalen?

Wat is vertalen?

Een schriftelijke boodschap getrouw en volledig omzetten van een brontaal naar een doeltaal.

Wat is sociaal vertalen?

Sociaal vertalen gebeurt in opdracht van een voorziening of overheid / een hulpverlener of ambtenaar.

De doelstellingen:

  • Iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, toegang geven tot sociale en openbare dienst- en hulpverlening.
  • Iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, in staat stellen zijn rechten uit te oefenen en zijn plichten na te komen.

De sociaal vertaler volgt een deontologische code. De code beschrijft hoe de sociaal vertaler het best handelt. Bovendien biedt de code het beroep en de vertaler bescherming.

  • De sociaal vertaler vertaalt informatieve documenten: Nederlandstalige teksten van overheidsinstanties of sociale voorzieningen voor hun anderstalig cliënteel of doelpubliek.
  • De sociaal vertaler vertaalt officiële documenten: rechtsgeldige documenten voor de overheidsinstanties of voorzieningen. Die officiële vertalingen moeten doorgaans gelegaliseerd worden bij de rechtbank.

Wat is sociaal vertalen niet?

De volgende soorten vertalingen worden niet beschouwd als vormen van sociaal vertalen:

  • Vertalingen die rechtstreeks worden uitgevoerd voor een anderstalige cliënt, ook al zijn deze gratis of worden ze aangeboden aan een sociaal tarief.
  • Vertalingen tegen betaling voor privépersonen of commerciële bedrijven (zakelijk of commercieel vertalen). Voor dit type vertalingen gelden geen overkoepelende afspraken. De klant moet tarieven en afspraken rechtstreeks met de vertaler of het vertaalbureau onderhandelen
  • Vertalingen in opdracht van de politie, een onderzoeksrechter of de rechtbank. Dat valt onder de noemer gerechtsvertalen, waarvoor heel andere regels en afspraken gelden.

  

Extra informatie