Om een verblijf als arbeidsmigrant te bekomen moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen:

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

In sommige gevallen ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Gecombineerde vergunning

Om voor meer dan 90 dagen in België te komen werken heb je een gecombineerde vergunning nodig, tenzij je bent vrijgesteld.

Een gecombineerde vergunning geeft je toegang tot werk én verblijf in België. Je werkgever vraagt deze gecombineerde vergunning aan bij het bevoegde gewest.

De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd in de vorm van een elektronische verblijfskaart A.

Lees hier meer over de aanvraag voor een gecombineerde vergunning en de vrijstellingen.

Arbeidskaart

Om in België te komen werken voor een periode minder dan 90 dagen heb je een arbeidskaart nodig, tenzij je bent vrijgesteld.

De arbeidskaart is een toelating voor de werknemer. Niet voor de werkgever. De werkgever heeft een arbeidsvergunning nodig. Dit is een toelating om een vreemde werknemer te werk te stellen. De werkgever moet die voor zichzelf aanvragen. Als de arbeidsvergunning aan de werkgever wordt toegekend, wordt automatisch de arbeidskaart aan de werknemer afgeleverd.

Lees hier meer over de aanvraag voor een arbeidskaart en de vrijstellingen.

Extra informatie