Beroepskaart of vrijstelling van beroepskaart

Als je een verblijfsrecht als arbeidsmigrant wil voor een activiteit als zelfstandige, dan moet je een beroepskaart hebben. De voorwaarden verschillen per gewest.

Je kan ook vrijgesteld zijn van de verplichting een beroepskaart te hebben, bijvoorbeeld als Unieburger. 

Visum type D of aanvraag vanuit België

Om naar België te komen voor meer dan 90 dagen als zelfstanige, moet je een visum type D hebben. Dat visum kan je aanvragen als je een beroepskaart ontvangen hebt of met het bewijs dat je bent vrijgesteld van beroepskaart. Na aankomst in België vraag je een elektronische A kaart aan bij de gemeente. 

Je kan de elektronische A kaart ook vanuit België aanvragen als je een wettig kort of lang verblijf hebt. Als je bent vrijgesteld van beroepskaart kan je in principe ook een visum type C aanvragen en vervolgens de statuutwijziging aanvragen vanuit je kort verblijf in België. 

Opmerking: het is mogelijk om een beroepskaart aan te vragen vanuit een wettig kort verblijf. Het is echter niet zeker dat je de beroepskaart ook binnen dit wettig kort verblijf zal ontvangen, omwille van de (lange) behandelingstermijnen bij de gewesten. Je kan in dat geval je A kaart enkel vanuit België aanvragen als je op het ogenblik van het ontvangen van de beroepskaart ook nog in wettig kort verblijf bent (of een ander lang verblijfsrecht hebt). Als je wettig kort verblijf verlopen is, voordat je de beroepskaart hebt ontvangen, moet je met de beroepskaart een visum type D vragen bij de ambassade.

Visum type C of vrijstelling bij korte tewerkstelling als zelfstandige

Om in België te komen werken als zelfstandige voor een periode minder dan 90 dagen heb je ook een beroepskaart nodig, tenzij je bent vrijgesteld van de beroepskaart.

Met de beroepskaart of bewijs van vrijstelling van beroepskaart, vraag je een visum type C aan bij de ambassade, tenzij je bent vrijgesteld van visumplicht voor kort verblijf op basis van je nationaliteit. Het reisdoel voor kort verblijf is in dit geval de (korte) tewerkstelling als zelfstandige.

Bij aankomst in België dien je je binnen de 3 dagen bij de gemeente te melden voor een aankomstverklaring (bijlage 3), tenzij je bent vrijgesteld van deze verplichting omdat je in een hotel, pension, camping, jeugdherberg, ... verblijft.

Lees hier meer over kort verblijf.

Extra informatie