Het CGVS beoordeelt in essentie 2 aspecten:

  • een onderzoek naar de waarachtigheid en de geloofwaardigheid van het asielverhaal
  • de toetsing van het asielverhaal aan de criteria voor het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming

Het onderzoek omvat:

  • inzicht in situatie in land van herkomst
  • onderzoek van bewijzen, stukken en documenten
  • onderzoek van waarachtigheid van de verklaringen van de verzoeker om internationale bescherming
  • belang van contradicties
  • belang van de vragenlijst
Extra informatie