Tegen bepaalde beslissingen in de asielprocedure kan je alleen een annulatieberoep bij de RvV indienen. De schorsing dient apart aangevraagd te worden. De RvV doet dan uitspraak over overtredingen van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, en overschrijding of afwending van macht. Er gebeurt geen beoordeling ten gronde van het verzoek om internationale bescherming

De RvV is onder meer bevoegd voor de annulatie en schorsing van: beslissingen van DVZ inzake Dublin (bijlage 25quater of bijlage 26quater)

Extra informatie