Je koos voor 'Je bent familielid van een Belg'. 

Je koos voor 'Je bent derdelander'.

Alleen de volgende familieleden van een Belg hebben onder bepaalde voorwaarden recht op gezinshereniging:

Extra informatie