Je koos voor 'Je bent familielid van een derdelander'.

Je koos voor 'De derdelander heeft een beperkt verblijfsrecht'.

Alleen de volgende familieleden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op gezinshereniging:

 • Je bent echtgenoot of gelijkgesteld partner van een derdelander met beperkt verblijfsrecht

  Als echtgenoot of gelijkgesteld partner van een derdelander met beperkt verblijfsrecht in België, heb je een recht op gezinshereniging. Verwar een 'gelijkgesteld partner' niet met een 'wettelijk geregistreerd partner'.

 • Je bent wettelijk partner van een derdelander met beperkt verblijfsrecht

  Als wettelijk partner van een derdelander met een beperkt verblijfsrecht in België heb je recht op gezinshereniging. Bijvoorbeeld als je in België een wettelijke samenwoning afgesloten hebt. Verwar een 'wettelijk geregistreerd partner' niet met een 'gelijkgesteld partner'.

 • Je bent minderjarig kind van een derdelander met beperkt verblijfsrecht

  Als minderjarig kind van een derdelander met een beperkt verblijfsrecht of als minderjarig kind van diens echtgenoot of partner heb je recht op gezinshereniging. Als je ouder internationale bescherming heeft heb je soms nog een recht op gezinshereniging tijdens de meerderjarigheid.

 • Je bent een meerderjarig kind met een handicap van een derdelander met beperkt verblijfsrecht

  Als meerderjarig gehandicapt kind van een derdelander met een beperkt verblijfsrecht of als meerderjarig gehandicapt kind van diens echtgenoot of partner heb je recht op gezinshereniging.

 • Je bent ouder van een kind met beperkt verblijfsrecht

  Als je kind erkend werd als vluchteling of subsidiair beschermde en een beperkt verblijfsrecht heeft in België, heb je als ouder (soms) recht op gezinshereniging zolang je kind minderjarig is. Ook als je kind meerderjarig werd tijdens de asielprocedure of binnen de drie maanden erna, maar nog minderjarig was op het moment van het indienen van het verzoek om internationale bescherming, behoud je je recht op gezinshereniging. Bijkomende voorwaarde is wel dat je de aanvraag gezinshereniging indient binnen drie maanden na de toekenning van de internationale bescherming.

Extra informatie