Je koos voor 'Je bent familielid van een derdelander'.

Je koos voor 'De derdelander heeft een onbeperkt verblijfsrecht'.

Alleen de volgende familieleden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op gezinshereniging:

Extra informatie