Je moet alle relevante wijzigingen melden die zich voordoen tussen een aanvraag tot humanitaire regularisatie (9bis-aanvraag) en de beslissing erover.

Adreswijziging moet je melden

Je moet een adreswijziging altijd melden. Je meldt de adreswijziging bij:

  • de gemeente van indiening 
  • DVZ

Nieuwe elementen kan je melden

Nieuwe elementen kunnen zowel nieuwe feiten, gegevens als documenten zijn.

Als je een nieuw element tijdens de procedure hebt, dan meld je dat aan DVZ. DVZ beoordeelt de aanvraag op het moment van haar beslissing, op basis van alle elementen die haar dan bekend zijn.

Nieuwe elementen kan je ter aanvulling van het dossier melden bij:

  • de gemeente van je feitelijke verblijfplaats 
  • DVZ

Je schrijft de DVZ aan met vermelding van je OV-nummer of nationaal nummer:

  • per aangetekend schrijven op het adres: Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.
  • per mail aan dex.9bisaanvulling@ibz.fgov.be
Extra informatie