Krijg je een verblijfsrecht in afwachting van een beslissing?

Principe: geen verblijfsrecht

Als je illegaal op het grondgebied verblijft en je dient een aanvraag in, dan krijg je geen verblijfsrecht in afwachting van een beslissing in je dossier.

Garanties tegen uitwijzing 

Na indiening van je aanvraag, mag de DVZ je niet zomaar uitwijzen, een BGV afleveren, of je opsluiten voor repatriëring. De DVZ moet eerst nagaan welke elementen en argumenten je inroept (zie RvS nr 196.577 van 1 oktober 2009en nr 198.507 van 3 december 2009).

9bis als rechtsmiddel tegen een verwijderingsmaatregel?

De procedure van humanitaire regularisatie (9bis) is geen rechtsmiddel tegen een verwijderingsmaatregel, zoals een BGV.

Extra informatie