Administratieve verwerking door DVZ

Na een positieve woonstcontrole stuurt de gemeente je aanvraag door naar DVZ.

DVZ verwerkt alle aanvragen elektronisch. De documenten worden ingescand in een elektronisch dossier. Hou daarom rekening met een administratieve verwerkingstijd.

Behandeling door DVZ

DVZ behandelt in principe eerst de oudste aanvragen.

Soms krijgen nieuwe dossiers toch voorrang:

  • bij een bijzondere medische of humanitaire problematiek
  • na een gerechtelijke beslissing
  • bij opsluiting in afwachting van repatriëring
  • bij asielzoekers in opvang (instructie van Fedasil van 17 september 2010)
Extra informatie