Administratieve verwerking door DVZ

Na een positieve woonstcontrole stuurt de gemeente je aanvraag door naar DVZ.

DVZ verwerkt alle aanvragen elektronisch. De documenten worden ingescand in een elektronisch dossier. Hou daarom rekening met een administratieve verwerkingstijd.

Behandeling door DVZ

DVZ behandelt in principe eerst de oudste aanvragen.

Soms krijgen nieuwe dossiers toch voorrang:

  • bij een bijzondere medische of humanitaire problematiek
  • na een gerechtelijke beslissing
  • bij opsluiting in afwachting van repatriëring
  • bij asielzoekers in opvang (instructie van Fedasil van 17 september 2010

Ook de regularisatieaanvraag van een ouder van een derdelands legaal verblijvend kind kan sneller worden behandeld. In 2022 creëerde DVZ een speciaal e-mailadres om deze specifieke dossiers te signaleren met het oog op een prioritaire behandeling. De aanvrager of diens advocaat of hulpverlener kan dit type aanvraag best signaleren aan DVZ nadat het dossier door de gemeente aan DVZ is overgemaakt. Voor Nederlandstalige dossiers is dit mailadres dex.9bisOLK@ibz.fgov.be en voor Franstalige dossiers is dit mailadres dex.9bisAEL@ibz.fgov.be.

Extra informatie