Als derdelander moet je je binnen 3 werkdagen na je binnenkomst aanmelden bij de gemeente waar je verblijft. Als je een derdelander bent én familielid van een Unieburger bent, dan volg je de regeling van een familielid van een Unieburger.

Je ontvangt een aankomstverklaring (bijlage 3) als bewijs van aanmelding. 

Op de aanmeldingsplicht zijn er deze uitzonderingen:

  • Je verblijft in een hotel, pension, camping, jeugdherberg,...
  • Je bent opgenomen in een ziekenhuis.
  • Je bent opgesloten in een strafinrichting.

Als je de administratieve verplichting niet vervult, dan kan je een administratieve geldboete krijgen van 26 tot 500 euro.

Op de aankomstverklaring staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Voor de berekening van de uiterste datum kijkt de gemeente naar de datum van de binnenkomststempel in het paspoort. Vanaf die datum telt men de verblijfsduur op die op de visumsticker staat. Of een verblijfsduur van drie maanden in geval van visumvrijstelling.

Als de gemeente niet onmiddellijk een aankomstverklaring kan afgeven, dan krijg je een bijlage 15 die geldig is gedurende 15 dagen.

Wat als je geen binnenkomststempel in je reisdocument hebt?

Dan is er een vermoeden dat je niet legaal op het grondgebied verblijft. Je kan dat vermoeden van illegaal verblijf weerleggen als je geloofwaardige bewijsmiddelen voorlegt. Bijvoorbeeld een bewijs van een verblijf in een land buiten de Schengenzone, of een reisbiljet op naam. Je wordt doorverwezen naar de Grensinspectie van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Grensinspectie ontvangt je op afspraak. Als het resultaat van het onderzoek negatief is, dan geeft de Grensinspectie een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) af. Bij een positief resultaat geeft de Grensinspectie een formulier af waarin de voorgelegde bewijsstukken worden goedgekeurd. De Grensinspectie plaatst dan een speciale binnenkomststempel in het reisdocument. Op basis daarvan levert de gemeente een aankomstverklaring af.

Extra informatie