Als derdelander heb je recht om in België te verblijven voor de duur van je visum.

Als je niet visumplichtig bent of als je een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden in een andere Schengenlidstaat hebt, dan mag je 90 dagen in België verblijven binnen elke periode van 180 dagen. 

De termijn van 90 dagen wordt geacht overschreden te zijn in geval van:

  • Een verblijf van meer dan 90 dagen in de Schengenzone.
  • Korte opeenvolgende verblijven in de Schengenzone als de verblijven meer dan 90 dagen bedragen binnen elke periode van 180 dagen.

Hoe bereken je de duur van je kort verblijf?

Voor de duur van je kort verblijf kijk je eerst naar de referentieperiode van 180 dagen. Daarna bereken je de duur van je kort verblijf van 90 dagen.

Referentieperiode van 180 dagen

De referentieperiode waarmee voor de berekening van de toegestane termijn rekening wordt gehouden, is de periode van 180 dagen die aan elke 'dag van verblijf' voorafgaat. Dat betekent dat je op elke dag van het verblijf terugkijkt op de laatste 180 dagen om na te gaan of de 90 dagen binnen een periode van 180 dagen gerespecteerd werden. De referentieperiode is dus veranderlijk. 

Duur van het kort verblijf van 90 dagen

Voor de berekening van de duur van het kort verblijf wordt enkel rekening gehouden met verblijven in de Schengenlidstaten. Er wordt niet gekeken naar:

  • je perioden van verblijf in een Schengenlidstaat die zijn toegestaan op grond van een verblijfsvergunning (bijvoorbeeld een elektronische verblijfskaart) of een visum voor verblijf van langere duur.    
  • je verblijven in de niet-Schengenlidstaten: Bulgarije, Cyprus, Ierland en Roemenië.

Een ononderbroken periode van afwezigheid van 90 dagen of meer van het Schengengrondgebied laat een nieuw verblijf van 90 dagen toe.

 

Extra informatie