Schengenvisum

Meestal heb je een Schengenvisum (visum type C). Het Schengenvisum geldt voor reizen binnen de gehele Schengenzone, tenzij anders vermeld op de visumsticker.

De Schengenzone bestaat uit 27 landen:

  • 23 EU-landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. 
  • IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
  • Zwitserland

Volgende EU-landen zijn (nog) geen lid van de Schengenzone: Bulgarije, Cyprus, Ierland en Roemenië. 

Nationaal visum

Uitzonderlijk kan een visum voor een kort verblijf territoriaal beperkt worden tot één of meerdere landen van de Schengenzone. 

Visum voor één binnenkomst

Gewoonlijk wordt een visum voor één binnenkomst afgeleverd. De visumsticker heeft een gebruiksduur voor de duur van het voorziene verblijf, vermeerderd met een marge van vijftien dagen. Het visum kan de geldigheid van het reisdocument nooit overschrijden.

De visumsticker voorziet één enkele binnenkomst in de Schengenzone. Gedurende de periode van geldigheid mag je vrij in België en in de andere Schengenlanden reizen en verblijven. 

Visum voor meerdere binnenkomsten

Je kan ook een visum voor meerdere binnenkomsten aanvragen zodat je voor meerdere kortere periodes naar het Schengengebied kan reizen.

Je moet daarvoor je integriteit en betrouwbaarheid aantonen en de nood aan een visum voor meerdere binnenkomsten op basis van je gezins- of beroepssituatie. Bijvoorbeeld: zakenlieden, zeevarenden, vertegenwoordigers, familieleden van Unieburgers of derdelanders met verblijfsrecht in België.

Een visum voor meerdere binnenkomsten kent meestal een langere geldigheidsduur: van zes maanden tot vijf jaar. De begindatum valt vaak samen met de datum van eerste binnenkomst in de Schengenzone.

Meerdere keren in- en uitreizen is toegelaten. De duur van de verschillende verblijven samen mag de toegestane duur van 90 dagen binnen elke periode van 180 dagen niet overschrijden. 

Extra informatie