Om als langdurig ingezetene een tweede verblijf als werknemer te verkrijgen, moet je een gecombineerde vergunning aanvragen. 

Een gecombineerde vergunning geeft je toegang tot werk én verblijf in België. Je werkgever vraagt deze gecombineerde vergunning aan bij het bevoegde gewest. Na een bepaalde periode gewerkt te hebben, kan je als langdurig ingezetene met een tweede verblijf een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen.

De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd in de vorm van een elektronische verblijfskaart A.

Lees hier meer over het recht om te werken als langdurig ingezetene met tweede verblijf in België.

Lees hier meer over de aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning.