Actuele medische situatie

Geef de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een beeld van je actuele medische situatie.

Je moet zelf initiatief nemen om dat actueel beeld te geven, ook na indiening van je aanvraag. Ga er dus niet van uit dat de DVZ-arts dat zal doen wanneer hij je onderzoekt. Of dat de DVZ-arts zich wendt tot je arts om je actuele situatie te kennen.

Er is geen verplichting om je aanvraag te actualiseren. 

Welke gegevens moet je actualiseren?

Breng de DVZ op de hoogte van veranderingen:

  • in je ziekte, behandeling en informatie over je herkomstland
    • De DVZ informeren over de veranderingen in je ziekte of behandeling, doe je met een nieuw standaard medisch attest 9ter. Actualiseer je medisch attest
  • in je feitelijke of gekozen verblijfplaats (via aangetekende brief of door afgite tegen ontvangstbewijs)
  • in je kerngezin (bijvoorbeeld een geboorte)
Extra informatie