Actuele medische situatie

Geef de DVZ een beeld van je actuele medische situatie.

Je moet zelf initiatief nemen om dat actueel beeld te geven, ook na indiening van je aanvraag. Ga er dus niet van uit dat de DVZ-arts dat zal doen wanneer hij je onderzoekt. Of dat de DVZ-arts zich wendt tot je arts om je actuele situatie te kennen.

Er is geen verplichting om je aanvraag te actualiseren. De DVZ bepaalt het tijdstip van behandeling van je dossier.

Welke gegevens moet je actualiseren?

Breng de DVZ op de hoogte van veranderingen:

  • in je ziekte, behandeling en informatie over je herkomstland
  • in je feitelijke of gekozen verblijfplaats
  • in je kerngezin

 De basisinformatie over deze voorwaarden lees je hieronder. Meer details over het actualiseren vind je in het rechtspraakoverzicht 9ter in het vak 'extra info' op de overzichtspagina 9ter.

Ziekte, behandeling en informatie over je herkomstland

Geef een actueel beeld van:

  • je ziekte
  • je behandeling
  • de informatie over je herkomstland of het land waar je wettig verblijf hebt

Informeer de DVZ dus als de situatie verandert of er nieuwe informatie is.

De DVZ informeren over de veranderingen in je ziekte of behandeling, doe je met een nieuw standaard medisch attest 9ter.

Actualiseer je medisch attest

Feitelijke of gekozen verblijfplaats

Als je feitelijke verblijfplaats of je gekozen verblijfplaats verandert, dan moet je de DVZ op de hoogte brengen.

Je moet de wijziging meedelen bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs.

Kerngezin

Breng DVZ op de hoogte van veranderingen in je kerngezin. Bijvoorbeeld een geboorte.

Extra informatie