Wat als je een aanvraag voor medische regularisatie (9ter) wil indienen en je diende eerder een verzoek om internationale bescherming of een aanvraag een humanitaire regularisatie (9bis) in?

Of wat als je eerst een definitieve beslissing krijgt in één van die procedures? Wat gebeurt er dan met je procedure van medische regularisatie (9ter)? 

Humanitaire regularisatie (9bis) en medische regularisatie (9ter)

Als je een verblijfsrecht van onbepaalde duur op basis van een humanitaire regularisatie (9bis) krijgt, dan stopt de procedure van de medische regularisatie (9ter) automatisch. In jargon heet het dat de aanvraag 9ter zonder voorwerp wordt verklaard.

Je kan je verzetten tegen de automatische stopzetting. Je moet binnen 60 dagen en per aangetekend schrijven een voorzetting van de aanvraag 9ter vragen.

Internationale bescherming en 9ter

Als je verzoek om internationale bescherming wordt toegekend, dan stopt de procedure van de medische regularisatie (9ter) automatisch. In jargon heet het dat de 9ter aanvraag zonder voorwerp wordt verklaard.

Je kan je verzetten tegen de automatische stopzetting. Je moet binnen 60 dagen en per aangetekend schrijven een voorzetting van de aanvraag 9ter vragen.

Extra informatie