Informatie over de medicatie die verkrijgbaar is in de herkomstlanden is nuttig voor de aanvraag medische regularisatie (9ter) of voor de terugkeer van vreemdelingen.

De lijst kwam tot stand door een samenwerking met Algemene Pharmacautische Bond (APB).

Je vindt de informatie op deze websites:

Medicatie per ziekte

Medicatie in Europa

Medicatie in Afrika

De ervaring leert ons dat het niet altijd eenvoudig om betrouwbare online informatie te vinden.

Medicatie in Rusland en Azië

Medicatie in Zuid-Amerika

Medicatie in Noord-Amerika

Hulp bij het opzoeken

U kan uw vraag stellen aan het antigifcentrum: 070 245 245 of schriftelijk via medical.team@poisoncentre.be.

Extra informatie